Nyupptäcka kulturlämningar

I samband med naturvårdsåtgärden i Timmermons naturreservat upptäcktes tre okända (ej registrerade) lämningar. De har nu kvalitetssäkrats av en arkeolog som har varit ute på plats och gjort en bedömning samt registrerat lämningarna på sidan Fornsök (riksantikvaireämbetet). Två av lämningarna är så kallade tjärdalar där man utvann tjära från tallved. Tjäran var en av de viktigaste exportprodukterna för Sverige under 1600-1700-talet. Den tredje lämningen är en äldre bruksväg som nyttjades av människorna i trakten. Klicka här för att komma till Fornsök. På Fornsök hittar ni alla kända och registrerade lämningar som finns i Sverige.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter