Naturvårdsåtgärd vid Bodalen gynnar eken

Målbild för Ekskogen bakom Bodalen Målbild för Ekskogen bakom Bodalen

Det är Holmen skog som gör den fina naturvårdsinsatsen på sin egna mark vilket ska lyftas fram och hyllas. Åtgärderna som kommer att genomföras är avverkning av gran för att ge ekarna värme och fritt utrymme att växa. . Eken är vårt artrikaste träd med över tusen andra arter knuta till trädet. De flesta gynnas av varma och soliga lägen. Även en död ek i ett ljust läge erbjuder den biologiska mångfalden mängder med livsutrymme. Det finns ett uttryck i skogen - att det finns inget så levande i skogen som ett dött träd. Detta stämmer synnerligen bra på de grova eken vars döda grenar är fyllda av skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt skogens hackspettar som i sin tur mejslar ut boplatser åt sig själva och andra trädhäckande fåglar som knipa och kattuggla.
Om eken står kvar bland granarna så dör den av konkurrensen från mörkrets härskare (granen) och en viktig del av den gamla gårdarnas historia går förlorad. Eken var nämligen ett viktigt träd för de fattiga på landsbygden i och med dess förmåga att vissa år producera mängder av ekollon som användes till svinfoder. Så låt oss tillsammans göra en kulturhistorisk görning och värna om mångfaldens viktigaste träd - eken.
Med hopp om en snar vår!
Skriver Stefan Bleckert

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter