"Föreningen Likstammens miljövänner bildades 2013. Syftet är att värna, vårda och visa på de unika natur- och kulturvärden som finns inom  Likstammens naturrike. Vidare vill föreningen driva projekt  i egen regi och i samverkan med andra aktörer, samt aktivt arbeta för att öka kunskapen om området och dess speciella betingelser."