Fågelobservationer

Här samlar vi fågelobservationer som görs i Likstammens avrinningsområde inklusive Vedaån (längre ner på sidan). Hjälp till att få mer kunskap om vilka fågelarter som finns i området genom att fylla i formuläret. 

Tack för ditt bidrag!

 • Beskriv gärna observationen tex. vad fågeln gjorde (om den flög, jagade, åt m.m.)
 • Skicka gärna med en bild om ni har lyckats fotografera fågeln
  (max 50 MB)

2016

 • Rödglada. Vid ängarna i närheten av Veda gård. Mats och Lotta Heggestad. 13/7
 • Mindre hackspett. Sågs vid Torpesta kvarn flygandes mellan träden. Robin Pettersson & Viktor Sundelius 22/6.
 • Härfågel. Sågs vid Öster-Malma 19/5. Malin Ryén och Martin Mölholm.
 • Ladusvala.  Ladusvalorna sitter i solen i eken vid ladan på Timmermon och tjattrar. Olle Lindén 30/4
 • Tofsvipa. Tio stycken sågs vid gärdena mellan Lästen och Okna Ranch. Olle Lindén 5/3.

2015

 
 • Varfågel. Jagade mesar i buskarna vid timmermon. Olle Lindén. 30/12
 • Steglits. En flock med ca 10 steglitser vid fågelbordet vid Timmermon. Olle Lindén. 30/12
 • Gärdsmyg. Smattrade från buskagen vid Torpesta Näs. Stefan Bleckert. 28/12
 • Sparvuggla. Sparvugglan nu hörs i naturreservatet Timmermons Utskog. Olof Lindén.9/11
 • Rödstjärt.  En vilsekommen svart rödstjärt visade sig några dagar i oktober. Olof Lindén. 9/11
 • Strömstare. En återkommande gäst som födosöker i bäcken nedanför kvarnen. En stunds vila på stocken och ett foto hinns med. Alf Lettesjö. 2/11
 • Nötkråka. En flock nötkråkor höll till och skränade i hasselbuskarna utefter vägen mellan Likstammen och Trön. Olof Lindén. 4/9
 • Rörsångare och sävsångare. Konserten från sångfåglarna i våtmarken Victoriasjön klingar nu av. Alf Lettesjö 10/6
 • Stenknäck. Vid Timmermon. Olof Lindén. 6/6
 • Fiskgjuse, storlom, tärna, fiskmås, kråka, nötskrika, bofink, storskarv, ladugårdssvala, sävsparv, stare, korp, ringduva, gärdsmyg, sångsvan, sädesärla, storskrak, skrattmås, korp, gräsand, trana, tornseglare, lärkfalk, ormvråk, drillsnäppa, knipa ocg kanadagås. Stefan Bleckert, Olle Grönberg ocg Robin Pettersson åkte runt med på stora delar av Likstammen den 31/5 och fick se en rad fåglar. Fyra stycken häckande par av Fiskjuse konstaterades och åtta storlommar såg vi på resan. Robin Pettersson 2015-05-31. 
 • Storlom och mindre hackspett. Lommens stämningsfulla läte ljuder åter över Likstammen. Mindre hackspetten håller sitt revir i lövskogspartiet mellan Torpesta kvarn och sjön och trummar ihärdigt. Alf Lettesjö 2015-04-19.
 • Kricka, Skogssnäppa, Enkelbeckasin, Rödhake, Gärdsmyg och trädkrypare. Ett tiotal krickor rastade i våtmarken (Victoriasjön),en skogssnäppa och en enkelbeckasin visade sig också. Runt kvarnen sjöng rödhakar och gärdsmygar och två trädkrypare observerades nära kvarnen (kring Torpsta kvarn). Alf Lettesjö 2015-04-13.
 • Stenknäck. Två individer lockades till fågelbordet vid Timmermon. Olof Lindén 2015-04-16.
 • Gräsand. Ett par gräsänder anlände till Vedaån vid Tuve kvarn. Robin Pettersson 2015-04-05.
 • Ormvråk, Spillkråka, Dubbeltrast, Strömstare, Salskrake. Ormvråken (torpesta kvarn), fyra spillkråkor skrikandes i vild flykt (Torpesta kvarn), dubbeltrast ivrigt sjungandes (Torpesta kvarn), strömstare är kvar i bäcken nedanför kvarnen (Torpsta kvarn), ett par salskrakar gästade Victoriasjön. Alf Lettesjö 2015-03-31.
 • Järnsparv. Vid fågelbordet. Olof Lindén 29/3.
 • Bofink, Bergfink, Steglitz, Sidensvans. Dessa arter har synts till vid Timmermon. Olof Lindén 22/3.
 • Sånglärka. Sånglärka vid Öster-Malma. Olle Grönberg 20/3.
 • Trana. Ett par strosade lättjefullt i vårvärmen vid Vedaängarna. Mats Heggestad 19/3.
 • Bofink. Bofinkar har anlänt till Timmermon. Olof Lindén 14/3.
 • Berguv. Kl 18.30, stannade vi till vid Åsgropen, tillsammans med våra barnbarn Viggo, Benjamin och Kasper. Efter några minuters väntan i en klar och kylig vårskymning, hälsade berguven oss välkomna till vildmarken. Mats Heggestad 13/3.
 • Sparvuggla. Tutande sparvuggla alldeles innan skymningen vid Sidsjön (Torpesta). Cilla Kullberg 9/3.
 • Havsörn, korp, ormvråk, fjällvråk, sidensvans. Fyra unga havsörnar cirklade över sjön, ihärdigt uppvaktade av korpar vid Fräkensjön. Likt ett hotfullt mörkt moln konstflög 18 korpar över sjön och skränade. Knappast lönt att någon andfågel går till häckning. Två fjällvråkar och två ormvråkar sträckte över sjön. 11 sidensvansar sökte föda i trädtoppar. Ett par sångsvanar inspekterade läget vid sjön. Alf Lettesjö 9/3.
 • Sånglärka. Vid timmermon hördes sånglärkan i solen denna årets varmaste dag. Olof Lindén 8/3.
 • Sångsvan. Äntligen har sångsvanen återvänt. Ett par vid Veda ängarna. Mats Heggestad 7/3.
 • Kattuggla. Mitt på dagen ropade kattugglan vid flera tillfällen i skogspartiet mellan Timmermon och Bodalsängarna. Olof Lindén 7/3.
 • Grågås. Två stycken förbiflygande vis Öster-Malma. Olle Grönberg 21/2.
 • Domherre, mindre korsnäbb, talltita, trädkrypare och st hackspett. Observerades i skogarna kring Fräkenkärret. Alf Lettesjö 5/1.
 • Blåmes, talgoxe, stenknäck, nötskrika, stor hackspett, tofsmes, entita, nötväcka, trädkrypare, sparvhök, korp, havsörn och koltrast. Observerades från Hällen (Stora Brandsbol). Robert Thuresson  3/1.

2014

 • Tretåig hackspett. 1st mellan Solvik och Stocksund. Hackspetten gav ifrån sig ett varningsläte och satt i några döda granar. Stefan Bleckert 14/12.
 • Havsörn. 2st norr om Sotön. Jagade fisk (förmodligen lekande Sik). Robin Pettersson 14/12
 • Trut. En flock norr om sotön. Jagade fisk (förmodligen lekande Sik). Robin Pettersson 14/12
 • Morkulla. 1st mellan Stocksund och Solvik. Flög upp vid en liten barrsumpskog. Robin Pettersson 14/12.
 • Havsörn. 1st vid Torpesta Näs. Jagandes över våtmarkerna på Näs. Stefan Bleckert 24/11.
 • Domherre. Ett fåtal vid Torpesta Näs (fågelbordet). Stefan Bleckert 24/11
 • Strömstare. 1st vid bäcken som rinner förbi Torpesta kvarn. Robin Pettersson 23/11
 • Knipa. 1st vid Bodalen. Jan Dahlin 23/11
 • Stjärtmes.  25st vid Bodalen. Stjärtmesarna gjorde precis enligt boken – tog sig parvis över ett öppet fält under livligt si-si-siande - Jan Dahlin 23/11
 • Gärdsmyg. 1st vid Timmermon - Olle Lindén 23/11
 • Korsnäbb. En flock vid Timmermon - Olle Lindén 23/11
 • Havsörn. 1st vid Victoriasjön (anlagd våtmark). Sittandes på en tuva i våtmarken. Mats Heggestad 22/11