Ett 15-tal´personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna på Anton och Samuel från fågelföreningen tärnan. De berättade om föreningens verksamhet och att de är 300 medlemmar, största fågelföreningen i Sörmland. De engagerar sig i inventeringsuppdrag, naturvårdsuppdrag, svarar på remisser och har en egen app som heter Band (där medlemmar kan rapportera vad de ser för fåglar för att upplysa andra). De berättade om Projekt Skräntärna , ovanliga häckfåglar, förväntade häckningar i Sörmland framöver, årligen ej häckade fåglar, sällsynta fåglar. De berättade kort om Storlommen och fiskgjusen som är ganska frekvent i framförallt Båven. Gällande Likstammen så vet de inte något kring dessa arter. De avslutade med att berätta om artportalen som är en bra hemsida där man kan rapportera in vad man sett för arter och se vad andra har sett, helt klart värt ett besök. Vi tackar Anton och Samuel för deras insats.

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson delar med sig av bilder från sin tur längs Vedaån vid Tuve. Följande skriver Sven "Jag har har besökt den här platsen i stort
sett årligen sen 1977. En unikt fin vattenmiljö med forsande klart
Likstammen vatten. Blev lite bestört när jag ser att vattenflödet nu är nära noll. Har
förstås aldrig sett något liknande och misstänker att det skett en
massiv utslagning av målarmusslor och mycket annat. Kanske har bäverns
aktiviteter räddat en del så att det bildats refuger i bäverdämmena."

Läs hela inlägget »
Etiketter: vedaån

Hans Von Essen (Våtmarksfonden) och Johan Njunjes (Holmen skog) bjöd på en intressant exkursion om våtmarker. Totalt hade ett 20-tal intresserade medlemmar kommit för att lära sig mer om de livsviktiga biotoperna i det fina höstvädret. Hans berättade om Våtmarksfondens viktiga arbete och att de varit med och skapat 7000 hektar (600 våtmarksprojekt) våtmarker än så länge. Han berättade även att man har räknat utifrån dagens penningvärde att man dikat ut för 7 miljarder kronor sen 1800-talet. På den tiden gjorde man det för att överleva samt få bidrag. Idag är synen en helt annan, nu måste vi återskapa våtmarker för att säkra vattenkvalitén och behålla det livsviktiga vattnet i landskapet. Johan Njunjes berättade vidare om Holmens fina satsning på våtmarker inom Likstammens avrinningsområde. I dagsläget har de skapat tre stycken våtmarker (Länsmanskärret, Gubbängsplogen och Svarthålet) som är ca 2-3ha vardera. Alla tre våtmarker är nu rustade med vallar och en så kallad munk som reglerar vattennivån. Vidare har Holmen planterat ek, Oxel och fågelbär runt våtmarkerna för att höja den biologiska mångfalden ytterliggare. Det tar ca två år att få våtmarkerna helt vattenfyllda. Vi hoppas att medlemmar och andra intressenter kommer att hålla koll på hur våtmarkerna utvecklas med fåglar m.m. så att material finns att tillgå från starten. Hans påpekade att det är viktigt att man redan från start dokumenterar vad som händer i våtmarkerna. Svarthålet och Gubbängsplogen var de våtmarker som besöktes under förmiddagen. Fika intogs i en varm slutning där deltagarna kunde blicka ut över den blivande våtmarken. Ett stort tack till Johan och Hans för deras fina insats för våtmarkernas återintroduktion för naturvården och för landskapsperspektivet.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén fånagde en flygandes havsörn i Timmermoviken.

Läs hela inlägget »

Närmare 30 entusiastiska Miljövänner slöt upp den 23 september för första etappen av föreningens (i fortsättningen) återkommande rundvandring kring sjön. Denna första etapp avsåg start vid badplatsen vid Baggebol med avslutning vid Djupsundet. Vädret var omväxlande, ganska blåsigt efter stormen Knud men uppehållsväder rådde under större delen av vandringen. Gruppen passerade Solvik där Peter Kling bor. Han kom ut och delgav vandrarna en del historier om utvecklingen i trakten samt observationer av varg och lo från de närmare 70 år han bott vid sjön. Vandringen gick norrut förbi Lillsjön vilken dock inte syns från vägen. Kring Lillsjön finns en imponerande hällmarkstallskog med träd som är upp till 500 år gamla. Därefter gick vandringen till torpet Stocksund som nu äntligen håller på att restaureras efter decennier av förfall. Här berättade Robin lite om historien kring Veda och Stocksund ifrån dokument han hittat på muséet i Nyköping. I området finns flera gamla ekar, bland annat den sk Lagerbjelkes ek som skall vara 600 år och är 7 meter i omkrets. Vandringen gick vidare upp på toppen av det sydliga berget vid Djupsundet. Här intogs medhavd matsäck. Först duggregnade det lite men så bröt solen fram och ca 250 tranor flög sjungande över gruppen Miljövänner som också jublade. Från Djupsundet anträddes återfärden vilken företogs med flytbrygga för en del deltagarna..

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarerna.

Nyhetsarkiv